Theo đó, hàng loạt các giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị này nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Vụ Thị trường trong nước chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện.
Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương cần rà soát, đề xuất phương án cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, hoàn thành, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp xử lý chung.
Bộ Công Thương chỉ đạo Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phải thường xuyên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan rà soát thực trạng, nhu cầu nguyên liệu đầu vào, có phương án tổ chức sản xuất và giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh và nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh mùa dịch, Bộ Công thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tìm thị trường xuất khẩu mới, khai thác cơ hội từ các FTA mang lại và chủ động triển khai kế hoạch, giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi EVFTA có hiệu lực. Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động thông quan hàng hóa. Cục Công nghiệp phối hợp với các địa phương đề xuất biện pháp phát triển mạnh vùng sản xuất, đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp, trước hết với ngành dệt may, da giày và các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. Đặc biệt, có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước để thay thế nhập khẩu.
Trong công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư, Bộ Công thương giao Vụ Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trước năm 2020 ngay trong tháng 3 này, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và 2020 bao gồm vốn ODA.
Đối với các đoàn đã hoàn thành chuyến công tác nước ngoài thì rà soát địa điểm, thời gian, đối tượng làm việc để báo cáo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Xem chi tiết Chỉ thị 06/CT-BCT tại đây.

Nguồn: VITIC