Cụ thể, chậm nhất 31/12/2019, tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc phải hoàn thành việc chuyển đổi sang hình thức thu phí tự động không dừng (VETC).

Đồng thời, các nhà đầu tư phải dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu VETC theo đúng quy định.
Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, hệ thống thu phí VETC phải được hoạt động tin cậy, không có sự cố, đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn trong suốt quá trình đầu tư và sử dụng hệ thống.
Đặc biệt, tất cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải được dán thẻ đầu cuối (Etag) và được hướng dẫn phân luồng, đi đúng làn đường đối với từng cửa thu phí của các trạm (cửa thu tự động, cửa thu hỗn hợp).
Mọi lái xe cố tình không đi đúng làn đường, gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự tại các trạm thu phí đều bị xử lý nghiêm.
Công điện này được ban hành ngày 15/7/2019.
Xem chi tiết Công điện 849/CĐ-TTg tại đây.