Tại Công văn này, Cục Quản lý Dược yêu cầu:
- Rà soát lại toàn bộ điều kiện sản xuất thuốc về cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, nhân lực… sản xuất, kiểm nghiệm thuốc; chủ động bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, thiết bị, máy móc sản xuất… nhằm đảm bảo duy trì điều kiện, năng lực sản xuất, đặc biệt là thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch COVID-19;
- Rà soát lại kế hoạch sản xuất, số lượng hàng dự trữ, cập nhật nhu cầu thị trường và tình hình cung ứng nguyên liệu sản xuất; điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm duy trì cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng, chữa bệnh kể cả trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh xảy ra; đảm bảo bình ổn giá thuốc, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ và lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.
- Báo cáo về tình hình sản xuất trong thời gian qua, khả năng duy trì nguồn cung ứng thuốc từ nay đến đến 31/6/2020 và trong năm 2020; những khó khăn vướng mắc đối với việc sản xuất thuốc, trong đó có vấn đề nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất thuốc, đặc biệt đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch COVID-19.
Xem chi tiết Công văn 1377/QLD-CL tại đây.
 

Nguồn: VITIC