Theo đó, để thực hiện 100% trường học trên địa bàn đô thị thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đề nghị:
Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị, chủ động lựa chọn, phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động... tại các trường học để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Tuyên truyền về thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là cha mẹ học sinh; thời gian hoàn thành là trước ngày 30/11/2019.
Đặc biệt các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán được các cơ sở giáo dục lựa chọn phải được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức này phải đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm cũng như dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ rõ ràng, minh bạch và có hiệu quả nhất cho phụ huynh học sinh.
Còn đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại, thì khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem chi tiết Công văn số 4152 tại đây.

Nguồn: VITIC