Đây là một trong những điều kiện mà Tổng cục Hải quan hướng dẫn Công ty TNHH TM thép Đại Toàn Thắng trong việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt và tính thuế chống bán phá giá mặt hàng thép NK.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 35 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK thì thời điểm tính thuế XK, thuế NK, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, mặt hàng NK được đăng ký tờ khai vào thời điểm Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 của Bộ Công Thương có hiệu lực thì áp dụng mức thuế suất chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định đó.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc thì phải đáp ứng các điều kiện: Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC nêu trên; Được NK vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp Định thương mại ASEAN - Trung Quốc; Được vận chuyển trực tiếp từ nước XK đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương.

Đồng thời phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp Định thương mại ASEAN - Trung Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (C/O mẫu E) theo quy định của Bộ Công Thương.

Về nội dung mặt hàng có kích thước (100x55x120x64)mm thuộc tờ khai đăng ký tại thời điểm Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 có hiệu lực có được hoàn lại tiền thuế chống bán phá giá tạm thời đã nộp hay không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương. Do đó, Công ty cần liên hệ với Bộ Công Thương để được giải đáp nội dung này.

Nguồn: Baohaiquan.vn