Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm của học sinh khi tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội sẽ trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Công ty Honda Việt Nam cho học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020.

Căn cứ số lượng mũ được trao tặng, nếu số lượng mũ bảo hiểm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống kê lớn hơn số lượng mũ bảo hiểm được cấp thì sẽ sẽ thực hiện ưu tiên theo thứ tự:
- Các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn (nhận đủ theo số lượng thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo);
- Các trường khu vực nông thôn, các huyện ngoại thành;
- Các trường công lập, các trường tư thục, trường quốc tế.
Trường hợp số lượng học sinh lớp 1 thực tế lớn hơn số mũ bảo hiểm được cấp thì sẽ có phương án bổ sung và vận động cha mẹ học sinh mua mũ bảo hiểm cho con mình (mũ bảo hiểm mua có kiểu dáng, chất lượng tương đương được bán tại các đại lý do Honda ủy nhiệm).
Song song với hoạt động này, Ủy ban sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
Kế hoạch này được ban hành ngày 03/6/2019.
Xem chi tiết Kế hoạch 127/KH-UBND tại đây.