Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang, hiện nay người dân chưa thấy được các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn VAT mà chỉ thấy được một trong các bất lợi quan trọng nhất của họ là phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các sản phẩm họ mua hay các dịch vụ họ sử dụng.

Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính cần xem xét, có các giải pháp hữu hiệu hơn để tuyên truyền, khuyến khích và tiến tới thực hiện bắt buộc người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải sử dụng hóa đơn VAT.

Trước kiến nghị này, theo Bộ Tài chính, dù đã có quy định việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ tại Luật thuế GTGT nhưng có một thực tế người bán chưa chủ động, còn người mua lại khá thờ ơ trong việc yêu cầu cấp hóa đơn. Điều này có thể đã giúp cho các cơ sở kinh doanh gian lận thuế.

Để người dân hiểu được các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn GTGT, Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài tiếng nói, đài truyền hình, tờ rơi, ...) để người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt chính sách về việc sử dụng hóa đơn GTGT; nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế; trách nhiệm giám sát nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung ứng dịch vụ, trong đó có nghĩa vụ về sử dụng, quản lý và giám sát việc sử dụng hoá đơn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động phối hợp tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đem điện tử có mã xác thực để người dân hiểu được hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân khi sử dụng hóa đơn điện tử, người mua hạn chế rủi ro về hóa đơn trong việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử sẽ cảnh báo các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế không được xuất hóa đơn trong bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng tăng cường phổ biến và đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán tiền; trên cơ sở đó giám sát được việc xuất hoá đơn VAT của các cơ sở kinh doanh.

Ngành Thuế cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế một cách đồng bộ, toàn diện. Trong số các đối tượng thanh tra, kiểm tra ngoài việc tập trung vào các doanh nghiệp trọng điểm còn tập trung vào thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ của các doanh nghiệp...

Ngoài ra, để hạn chế các hình thức trốn thuế thông qua thành lập doanh nghiệp“ma” để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra sau cấp phép, tổ chức rà soát các hồ sơ khai thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập, nhất là doanh nghiệp có đại diện pháp lý là người địa phương khác...

Tổng cục Thuế cũng liên tục phối hợp với cơ quan Công an, và các cơ quan liên quan để nắm bắt, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp kiểm tra, xác minh, cung cấp hồ sơ, thông tin nhanh chóng, kịp thời, nâng cao tính răn đe các đối tượng nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế...qua đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm của người nộp thuế, trong đó có việc sử dụng hoá đom VAT.

Đặc biệt, ngành Thuế đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa gian lận thuế; trong đó có việc ứng dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn có mã xác thực của cơ quan thuế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế sẽ đóng góp tích cực và hiệu quả đến việc ngăn chặn hành vi gian lận thuế, trong đó cỏ việc sử dụng hóa đơn VAT.

Hiện Bộ Tài chính đang dự thảo xây dựng đề án Luật Quản lý thuế để thay thế Luật Quản lý thuế hiện hành, trong đó, chú trọng hoàn thiện pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, áp dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo thu thuế chính xác và tránh gian lận. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực), dự kiến áp dụng từ năm 2018 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính kỳ vọng, với những nỗ lực và cố gắng như trên, chắc chắn trong thời gian tới, việc quản lý hoá đơn VAT sẽ có những chuyển biến tích cực.

Nguồn: Baohaiquan.vn