Trước đó, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có công văn số 6317/ATTP-TTr gửi Tổng cục hải quan về việc phối hợp kiểm soát các lô hàng thực phẩm quá cảnh bị nhiễm Salmonella Agona, bao gồm: CELI MAMA 400g x 12, NEUTRO PROMAT; CELI AD 350g x 12 AVEC LACT NEUTRE PROMAT) do Công ty Lactalis Group (Pháp) sản xuất theo cảnh báo của Ban Thư ký INFOSAN (Mạng lưới Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế).

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục với các lô hàng thực phẩm y tế quá cảnh có tên sản phẩm nêu trên do Công ty Lactalis Group sản xuất, công ty TNHH Thương mại – dịch vụ Vĩnh Thịnh và các DN khác thực hiện.

Cụ thể, thực hiện kiểm tra thực tế các lô hàng quá cảnh khai báo với tên sản phẩm nêu trên tại cả Chi cục Hải quan nơi hàng quá cảnh vận chuyển đi và Chi cục Hải quan nơi hàng quá cảnh vận chuyển đến. Đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động quá cảnh hàng hóa để đưa thực phẩm không an toàn vào tiêu thụ tại Việt Nam.

Nguồn: Custom.gov.vn