Nghị định gồm có 11 Chương, 115 Điều và 3 Phụ lục về các mẫu báo cáo sử dụng lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. Cụ thể, khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ mang thai được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội.
Nghị định cũng quy định về việc nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ. Theo đó, lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút vào thời giờ làm việc, và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 3 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động.
Nuôi con dưới 12 tháng tuổi, nếu không nghỉ 60 phút/ngày thì được hưởng thêm lương
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về việc nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.
Các Nghị định sau hết hiệu lực thi hành: Nghị định 41/2013/NĐ-CP, Nghị định 46/2013/NĐ-CP, Nghị định 44/2013/NĐ-CP, Nghị định 45/2013/NĐ-CP, Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Nghị định 03/2014/NĐ-CP, Nghị định 27/2014/NĐ-CP, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Nghị định 85/2015/NĐ-CP, Nghị định 121/2018/NĐ-CP, Nghị định 148/2018/NĐ-CP, Nghị định 149/2018/NĐ-CP, Nghị định 29/2019/NĐ-CP
 

Nguồn: VITIC