Theo đó, từ 01/7/2020, người đề nghị cấp Giấy thông hành có thể lựa chọn nơi trả Giấy thông hành miễn là nộp đủ lệ phí và phí dịch vụ chuyển phát ngoài các nơi nộp hồ sơ sau:

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nơi người đề nghị làm việc;

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào: Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Lào nơi người yêu cầu có hộ khẩu thường trú hoặc nơi người đó làm việc;
- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Công an xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nơi người đề nghị có hộ khẩu thường trú hoặc Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc nơi cơ quan người yêu cầu có trụ sở.
Trong Nghị định này cũng quy định rõ, những Giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01/7/2020 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy thông hành.
Các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành khi:
- Giấy thông hành còn thời hạn bị mất;
- Giấy thông hành đã cấp cho người thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Giấy thông hành của người thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm.
Trường hợp bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành trực tiếp nộp hoặc gửi đơn trình báo mất giấy thông hành theo Mẫu M02 ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan cấp giấy thông hành. Nếu vì lý do bất khả kháng không nộp hoặc gửi đơn theo thời hạn quy định thì phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.
Trường hợp bị mất giấy thông hành ở nước ngoài, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải báo cho cơ quan chức năng của nước sở tại để làm các thủ tục xác nhận việc mất giấy thông hành và được tạo điều kiện cho xuất cảnh; khi về nước phải trình báo về việc mất giấy thông hành với đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của Việt Nam tại cửa khẩu.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Xem chi tiết Nghị định 76/2020/NĐ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC