Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới, cụ thể là tháng 10/2019 sẽ có thêm danh mục các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa.
Cùng với đó là phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, bất cập.
Đồng thời, các thủ tục hành chính sau khi cắt giảm, đơn giản hóa sẽ được công bố công khai để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện.
Liên quan đến chi phí tuân thủ quy định hành chính, Chính phủ nêu rõ: Bất cứ có một văn bản mới nào được ban hành (văn bản quy phạm pháp luật hay hành chính) thì sẽ có ít nhất một văn bản cũ bị bãi bỏ và người dân cũng như doanh nghiệp sẽ được giảm loại chi phí này.
Bên cạnh đó, trong Nghị Quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh đào tạo đại học văn bằng 2, quyết liệt ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học; rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực. Ngoài ra, trước tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình.
Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, chậm nhất trước ngày 31/12/2019.
Thêm nữa, trong Nghị quyết này, Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong tháng 11/2019; chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra các vấn đề về mất an toàn hàng không do nguyên nhân từ hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn.
Ngoài các nội dung nêu trên, Nghị quyết còn một số nội dung nổi bật khác sẽ được thực hiện trong thời gian tới như:
- Thí điểm triển khai hệ thống mạng 5G tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước;
- Đồng loạt triển khai cơ chế tự chủ của các cơ sở y tế, thúc đẩy y tế tư nhân phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý…
Xem chi tiết Nghị quyết 69/NQ-CP tại đây.
Nguồn: VITIC tổng hợp