Theo đó, Thông tư này bổ sung các loại giấy tờ phải xuất trình Hải quan cửa khẩu khi cá nhân bao gồm người cư trú và người không cư trú xuất, nhập cảnh mang theo kim loại quý, đá quý phải khai báo Hải quan:
- Hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh, mua bán kim loại quý, đá quý;
- Các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của kim loại quý, đá quý khi không có hóa đơn hợp pháp.
Trong đó, các loại giấy tờ xuất trình Hải quan cửa khẩu phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực.
Đặc biệt: Nếu hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc bằng tiếng nước ngoài thì phải có:
- Với cá nhân xuất cảnh: Bản dịch tiếng Việt có chứng thực trừ trường hợp người này đã xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực khi nhập cảnh trước đó;
- Với cá nhân nhập cảnh: Bản chính hoặc bản sao chứng thực…
Ngoài ra, thông tư này còn bổ sung quy định về báo cáo giao dịch điện tử, cụ thể: Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ 1.000 Đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác thực, nhận dạng người thụ hưởng. Khi tiến hành giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải tiến hành các biện pháp giám sát nhằm phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu thông tin về người chuyển tiền hoặc người thụ hưởng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về giấy tờ cần xuất trình cho cơ quan Hải quan khi cá nhân mang theo ngoại tệ, tiền mặt, kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan, cụ thể: Cá nhân phải xuất trình hóa đơn của tổ chức kinh doanh đá quý, kim loại quý; Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giấy tờ xuất trình phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và được dịch sang tiếng Việt (nếu cần).
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2019.
Thông tư này:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013/TT-NHNN;
- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 31/2014/TT-NHNN.
Xem chi tiết Thông tư 20/2019/TT-NHNN tại đây.
Nguồn: VITIC