Trong công văn này, Cục Quản lý môi trường y tế đã xây dựng 07 danh mục những việc cần thực hiện của nhà trường, giáo viên, bảo vệ nhà trường, nhân viên y tế tại trường học, học sinh và cha mẹ học sinh để phòng, tránh mắc bệnh Covid-19.
Đáng chú ý, trước khi học sinh đi học trở lại và trước khi học sinh đi học hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông tin tới học sinh và phụ huynh về việc không được vào trường đưa, đón con. Khi học sinh ở trường, đón và giao học sinh tại cổng trường theo sự phân công của nhà trường.
Đồng thời, yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cha mẹ cho con nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường.
Trước khi vào tiết học đầu tiên của ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục “Những việc học sinh cần làm tại trường để phòng tránh bệnh Covid-19” và hướng dẫn học sinh thực hiện.
Hàng ngày, trước khi vào tiết học, giáo viên nhắc nhở học sinh thực hiện và đánh dấu vào tờ danh mục những việc học sinh cần làm cũng như kiểm tra tờ danh mục này ít nhất 01 lần/ngày nếu học 01 buổi hoặc ít nhất 02 lần/ngày nếu học 02 buổi.
Xem chi tiết Công văn 476/MT-VP tại đây.

Nguồn: VITIC