Theo đó, người nộp thuế có quyền được tra cứu, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế; được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan… Tại nơi có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế… Việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn cũng bị nghiêm cấm.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo tháng; là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo quý. Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm…
Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cũng là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Quản lý thuế 2019. Nội dung này được quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể:
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.
Như vậy, so với trước đây, chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tới đây sẽ được kéo dài thêm 01 tháng.
Cũng liên quan đến việc cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN, một điểm mới khác của Luật Quản lý thuế 2019, đó là sẽ không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế khi cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nộp hồ sơ quyết toán mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn.
Ngoài ra, từ 01/7/2020, sẽ rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Thay vì 10 ngày làm việc như trước đây, thì từ 01/7/2020, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế thì người nộp thuế sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Trường hợp bị mất, rách, nát hoặc cháy giấy chứng nhận thì sẽ được cấp lại trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế.
Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Xem chi tiết Luật 38/2019/QH14 tại đây.