Mục tiêu năm 2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị dưới 4%... là nội dung được nêu tại Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2019.

Ngoài mục tiêu nêu trên, Quốc hội cũng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Trong lĩnh vực y tế, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 28 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%...
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Quốc hội tán thành các giải pháp do Chính phủ và các cơ quan kiến nghị, đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Kiên quyết điều chỉnh vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai để tập trung cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao; quyết liệt hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ; thực hiện lộ trình giá thị trường phù hợp đối với giá điện, giá các dịch vụ công thiết yếu như giáo dục, y tế; thực hiện nhanh, quyết liệt và thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh kiểm tra chuyên ngành để loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm các sai phạm trong thực thi công vụ, trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức…
Xem chi tiết Nghị quyết 85/2019/QH14 tại đây.
Nguồn: VITIC