Theo đó, Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 cụ thể như sau:
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho: Thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế; Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Công Thương