Theo đó, Bộ Công an đã công bố tổng cộng 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó có 08 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 08 thủ tục hành chính cấp huyện bị sửa đổi, bổ sung.
Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: Đăng ký, cấp biển số xe; Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố khác tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Đăng ký xe tạm thời; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Trong đó, đối với thủ tục đăng ký, cấp biển số xe: biển số sẽ được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ và Giấy chứng nhận đăng ký xe được cấp trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Giấy khai đăng ký xe; Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe; Chứng từ Ịệ phí trước bạ; Chứng từ nguồn gốc của xe; Giấy tờ của chủ xe.
Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Đăng ký xe tạm thời; thu hồi GCN đăng ký xe, biển số xe; cấp lại GCN đăng ký xe, biển số xe tại CA cấp tỉnh; đổi GCN đăng ký xe, biển số xe tại CA cấp tỉnh; đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến từ CA cấp tỉnh; sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp tỉnh; đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp tỉnh; đăng ký, cấp biển số xe; cấp phù hiệu kiểm soát cho ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính Phủ vẫn hoạt động trong nội địa.
Thủ tục hành chính cấp huyện gồm: Thu hồi GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; cấp lại GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đổi GCN đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại CA cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
Xem chi tiết Quyết định 933/QĐ-BCA-C08 tại đây.

Nguồn: VITIC