Xét tuyển đặc cách viên chức là một trong những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức tại Quyết định 546/QĐ-BNV được nhiều người quan tâm. Hiện nay, có tới 6 trường hợp được đặc cách trong xét tuyển viên chức.
Các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào viên chức mà không qua thi tuyển, xét tuyển như thường lệ bao gồm:
- Người có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn):
+ Người ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;
+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;
+ Cán bộ, công chức cấp xã;
+ Người đang làm việc tại công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.
- Người đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Thay vì việc thi tuyển hay xét tuyển, các đối tượng nêu trên chỉ phải trải qua vòng sát hạch, sau đó sẽ được ký hợp đồng làm việc.
Trình tự thi tuyển công chức trải qua 05 bước: Bước 1, thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức; Bước 2, tổ chức tuyển dụng công chức; Bước 3, thông báo kết quả tuyển dụng công chức; Bước 4, hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển; Bước 5, ra quyết định tuyển dụng.
Phí dự tuyển công chức đối với đơn vị có dưới 100 thí sinh dự thi thì mức thu là 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi; từ 100-500 thí sinh dự thi mức thu là 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi và trên 500 thí sinh dự thi thì mức thu là 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Phí phúc khảo là 150.000 đồng/bài thi.
Bên cạnh thủ tục thi tuyển công chức, Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ còn bao gồm: Thủ tục xét tuyển công chức; Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; Thủ tục thi nâng ngạch công chức; Thủ tục thi tuyển viên chức; Thủ tục xét tuyển viên chức;…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 546/QĐ-BNV tại đây.