Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

Theo số liệu thống kê, ngoài 10 quận/huyện nêu trên, còn có 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, đồng thời một số địa phương còn nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (phụ lục 02 kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước và lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.
Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Trong Công văn này có 2 phụ lục kèm theo.
Phụ lục 01 là danh sách quận/huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2020 gồm: Nghệ An (Nghi Lộc, Cửa Lò, Nam Đàn); Thanh Hóa (Đông Sơn, Hoằng Hóa, tp.Thanh Hóa); Hà Tĩnh (Nghi Xuân, Kỳ Anh); Thái Bình (Tiền Hải); Quảng Bình (Bố Trạch).
Phụ lục 02 là các quận/huyện có tỷ lệ lao động không về nước đúng thời hạn và có số lượng cư trú bất hợp pháp cao gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Bình.
Xem chi tiết Công văn số 2025_LĐTBXH-QLLĐNN tại đây.

Nguồn: VITIC