Trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng khắp toàn cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh.

Trong Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyển toàn bộ 08 dự án đường cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông là dự án quan trọng quốc gia, trong đó 03 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, 08 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BOT.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu khởi công toàn bộ 8 dự án muộn nhất là tháng 8 năm 2020. Lựa chọn các nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm đến thời điểm khởi công phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện song song các thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua có thể triển khai ngay.
Đối với Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, việc sớm triển khai đầu tư là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường năng lực vận tải trên trục cao tốc quan trọng này, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu thông xe kỹ thuật năm 2021, khánh thành năm 2022.
Xem chi tiết Thông báo 147/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC