Ngày 05/02/2020, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 41/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ Y tế về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo như sau:
- Kiểm soát chặt việc kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
- Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu;
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm; trường hợp nghiêm trọng có thể xử lý hình sự;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để thúc đẩy quản lý theo chuỗi, thiết lập hệ thống kiểm soát ngẫu nhiên đối với các doanh nghiệp thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, xác định mức độ an toàn của thực phẩm;
- Tiếp tục truyền thông quy trình quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi; loại bỏ ra khỏi danh mục được phép sử dụng hoạt chất, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo an toàn, độc hại với sức khỏe và môi trường…
Xem chi tiết Thông báo số 41/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC