Trong Công văn 3438/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng phụ cấp phòng, chống dịch cho một số đối tượng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng, chống dịch; trường hợp khó khăn, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.
- Đồng ý với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19 đã bị tạm ngưng xuất khẩu để đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng, chống dịch trong nước.
Do đó, kể từ ngày 05/5/2020, các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc được tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống Covid-19.
Trước đó, tại Công văn 4162/QLD-KD, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu tạm dừng xuất khẩu 37 loại thuốc sử dụng trong điều trị Covid-19 để đảm bảo nguồn cung, có dự trữ thuốc phòng, chữa bệnh cho nhân dân như Natri clorid 0,9%, Paracetamol, Dịch lọc máu liên tục theo máy, Glucose 5%, Glucose 10%, Azithromycin 500mg, Azithromycin sirô 200mg/5ml, Morphin 10mg/1ml…
Công văn 5595/QLD-KD thay thế Công văn 4162/QLD-KD ngày 15/4/2020 của Cục Quản lý Dược.
Xem chi tiết Công văn 5595/QLD-KD tại đây.

Nguồn: VITIC