Theo đó, việc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận hạn ngạch của năm thứ hai trở đi quy định sẽ được thực hiện như sau:

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin đối với sản phẩm tôn màu không chịu thuế tự vệ từ Trung Quốc/Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan có giấy chứng nhận hạn ngạch tại nước xuất khẩu trước ngày 15/6/2018 sẽ được thực hiện theo Hướng dẫn của tổng cục Hải quan tại công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2017, công văn số 4458/TCHQ-GSQL ngày 3/07/2017.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin đối với sản phẩm tôn màu không chịu thuế tự vệ từ Trung Quốc/Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan có giấy chứng nhận hạn ngạch tại nước xuất khẩu và từ các quốc gia vùng lãnh thổ khác từ ngày 15/6/2018 sẽ thực hiện theo Hệ thống DVCTT theo hướng dẫn của công văn số 3233/TCHQ-GSQL.

Địa chỉ truy cập và tài liệu hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với doanh nghiệp:

Địa chỉ nộp hồ sơ điện tử: http://pus.customs.gov.vn

Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ: tham khảo tại http://pus.customs.gov.vn

2. Đối với cơ quan hải quan:

Công chức tra cứu theo mạng nội bộ< http://10.224.128.128:8081>

Tài liệu đính kèm xem  tại đây

Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo để các doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên lạc với Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan để biết thêm chi tiết: Số điện thoại:(024)37.824.754, (024)37.824.755, (024)37.824.756, (024)37.824.757(helpdesk)

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Moit.gov.vn