Đây không phải là điều bắt buộc mà tùy thuộc vào việc những người xuất nhập cảnh có nhu cầu hay không. Người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu sẽ phải chụp ảnh, thu thập vân tay.
Mục đích của chíp điện tử là để lưu giữ thông tin. Các nội dung về cá nhân sở hữu hộ chiếu sẽ được mã hóa vào chíp, bao gồm cả chữ ký số của người cấp. Việc sử dụng hộ chiếu điện tử là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay tại Việt Nam. Không chỉ giúp thuận lợi cho công dân trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh, mà sự nâng cấp này còn tạo điều kiện cho việc xét cấp thị thực, nhập các nước được dễ dàng hơn.
Trích nguồn từ ictnews.vn, Bộ Công an sẽ là cơ quan chủ trì, làm nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan về xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Từ đó sẽ xây dựng lên hệ thống thông tin để tiếp nhận, lưu trữ và khai thác chứng thư số nhằm hỗ trợ công tác cấp, quản lý hộ chiếu gắn chíp điện tử. Ngoài ra, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử.
Theo đó, Chính phủ sẽ cùng phối hợp với Bộ Công an để xây dựng hệ thống thông tin tiếp nhận, lưu trữ, khai thác chứng thư số phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chíp điện tử, được kết nối với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế để xác thực, kiểm soát hộ chiếu có gắn chíp điện tử.
Ngoài ra, liên quan đến việc cấp hộ chiếu cho trẻ, trước đây, khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2007/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP) quy định, hộ chiếu của trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ nếu cha, mẹ có đề nghị. Tuy nhiên, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không đề cập tới việc cấp chung hộ chiếu. Theo đó, hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.
Thời hạn sử dụng của hộ chiếu phổ thông về cơ bản vẫn được giữ nguyên như hiện nay, cụ thể: Hộ chiếu cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không gia hạn; hộ chiếu cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.
Quy định này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2020 khi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực.
Xem chi tiết Luật 49/2019/QH14 tại đây.

Nguồn: VITIC