Theo đó, báo cáo điều tra cuối cùng sẽ được ban hành trước ngày 12 tháng 3 năm 2018 trừ khi vụ việc điều tra được chấm dứt. Theo giải thích của ADC, do tính chất phức tạp của các vấn đề nêu ra trong các bản trình/bình luận đối với Bản dữ liệu trọng yếu đã ban hành nên cơ quan điều tra cần thêm thời gian để nghiên cứu, đánh giá. Trước đó, ngày 11 tháng 12 năm 2017, ADC cũng đã gia hạn thời gian ban hành báo cáo đến ngày 25 tháng 1 năm 2018.

Một số thông tin liên quan như sau:

- Sản phẩm bị điều tra: dây thép dạng cuộn gồm mã HS: 7213.91.00.44, 7227.90.90.02 và 7227.90.90.42 (sản phẩm này đang không phải chịu thuế khi xuất khẩu sang Úc)

- Nguyên đơn: Công ty OneSteels

- Ngày nộp đơn kiện có hiệu lực: 31/5/2017

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 1/4/2016 – 31/3/2017

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 1/1/2013 đến nay

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

Fax: (04)222.05003

Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Vietnamexport.com