Trong bản báo cáo Công khai danh sách nợ thuế đợt I, cục thuế Hà Nội nêu tên 15 dự án nợ tiền sử dụng đất đến ngày 30/6/2015 với tổng số nợ 1.214 tỷ đồng.
Trong đó, dự án Đầu tư Xây dựng Văn phòng giao dịch, nhà ở, chung cao cao tầng, biệt thự nhà vườn để bán và cho thuê tại phường Phương Liệt, Hoàng Mai nợ tới 322 tỷ đồng tiền đất.

Danh sách 15 dự án nợ tiền sử dụng đất đến ngày 30/6/2015
Đơn vị: Tỷ đồng

Đồng thời, Cục thuế Hà Nội đã chỉ rõ 23 đơn vị doanh nghiệp nợ lớn tính đến ngày 31/5/2015 với tổng số nợ lên khoảng 1.234 tỷ đồng. Trong số 23 doanh nghiệp nợ lớn này có 19 doanh nghiệp kinh thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản. 

Trong đó, công ty Sông Đà Thăng Long đứng đầu danh sách khi còn nợ 375 tỷ đồng. Tiếp đến là Viglacera Hà Nội (88 tỷ đồng). Trong danh sách này có 3 đơn vị thuộc tổng công ty Viglacera và 3 đơn vị thuộc Cavico.

Danh sách 19 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế lớn
Đơn vị: Tỷ đồng

Trước thực tế này, Cục thuế Hà Nội đã triển khai nhóm giải pháp về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, gồm kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó tăng thu nhập, đồng thời có nguồn tài chính để nộp tiền nợ thuế.

Đồng thời Cục thuế Hà Nội tiến hành phân loại chính xác tình hình nợ thuế; phân tích rõ nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, Cục thuế đã chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường rà soát, phân tích nợ của từng dự án, tìm hiểu nguyên nhân nợ, nắm chắc tình hình thực hiện dự án, tình hình SXKD, tình hình tài chính... để có biện pháp phù hợp.

Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thích hợp để tổ chức cưỡng chế nợ quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, đúng luật định.

Đỗ Phong