Cụ thể các loại phụ gia phẩm màu được phép sử dụng trong thực phẩm bao gồm: Curcumin, Turmeric, Riboflavin, tổng hợp, Natri Riboflavin 5'-phosphat, Riboflavin từ Bacillus subtilis, Tartrazin, Quinolin yellow, Sunset yellow FCF, Carmin, Azorubin (Carmoisin).
Đáng chú ý, danh mục này có thể được thay đổi định kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý và đề nghị của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia và thực phẩm.
Khi sử dụng phụ gia, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định:
- Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm;
- Không vượt quá mức sử dụng tối đa;
- Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia cần thiết để đạt được hiệu quả như mong muốn;
- Chỉ sử dụng phụ gia nếu việc này không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, không lừa dối người tiêu dùng;
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được có phụ gia từ thành phần và nguyên liệu, trừ một số phụ gia đặc biệt…
Bộ Y tế ban hành danh mục gồm 400 loại phụ gia được sử dụng trong thực phẩm và mức sử dụng tối đa đối với từng loại. Cụ thể: Đồ uống từ sữa dạng lỏng có hương vị được sử dụng tối đa 105mg curcumin/kg, đối với viên xúp và nước thịt thì mức tối đa là 50mg/kg; Erythrosin được sử dụng tối đa 200mg/kg quả ướp đường, mức sử dụng tối đa chất này đối với rau củ quả lên men và sản phẩm rong biển lên men là 30mg/kg, đối với sản phẩm dùng để trang trí lớp phủ, nước sốt ngọt thì lượng sử dụng tối đa là 100mg/kg…
Việc xác định mức sử dụng tối đa phụ gia thực phẩm theo Thực hành sản xuất tốt (GMP) phải thực hiện theo các nguyên tắc sau: Hạn chế tối đa lượng phụ gia thực phẩm sử dụng để đạt được hiệu quả mong muốn; Lượng phụ gia sử dụng trong quá trình sản xuất không làm thay đổi bản chất của thực phẩm hoặc công nghệ sản xuất thực phẩm; Phụ gia được sử dụng phải bảo đảm chất lượng, an toàn dùng cho thực phẩm và có thể chế biến, vận chuyển như nguyên liệu thực phẩm.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/10/2019.
Xem chi tiết Thông tư 24/2019/TT-BYT tại đây.
Nguồn: VITIC tổng hợp
 

Nguồn: Vinanet