Tăng mạnh mức xử phạt đưa tin sai trên báo chí
Từ 1-12, Nghị định 119/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản sẽ có hiệu lực. Trong quy định tại nghị định lần này, có nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh như mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí. Cụ thể, nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng sẽ bị phạt 5 - 10 triệu đồng; trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ bị phạt 50 - 70 triệu đồng; đối với trường hợp gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng sẽ bị phạt 70 - 100 triệu đồng.
Cả ba trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động 1 - 12 tháng.
Nghị định cũng quy định cụ thể về trường hợp cơ quan báo chí phải cải chính, xin lỗi. Trong đó, cơ quan báo chí sẽ bị phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng nếu không thực hiện việc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; không thông báo cho các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận việc sử dụng tin bài của báo mình để thực hiện đăng lại lời cải chính, xin lỗi hoặc cải chính,…
Trường hợp không cải chính, xin lỗi theo quy định; không đăng, phát nội dung kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng, phát trên báo chí thì cơ quan báo chí sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng.
Một đơn vị sự nghiệp công lập được cung ứng nhiều dịch vụ cùng loại
Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 120 năm 2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, nguyên tắc được nêu chi tiết trong Nghị định này gồm:
- Đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trừ trường hợp để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu;
- Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể nhưng không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được phê duyệt, bảo đảm đúng về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định…
Người thừa kế có quyền khiếu nại
Nghị định 124/2020 về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại sẽ chính thức có hiệu lực từ 10-12. Theo đó, Nghị định quy định người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại.
Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.
Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.
Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng
Nghị định 125/2020 xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5-12, trong đó có quy định mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn. Cụ thể, phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế.
Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.
Phạt từ 4 - 8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên…
Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế
Cũng từ 5/12, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế khi cơ quan quản lý thuế có đề nghị, theo Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tin phải cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở và đóng tài khoản.
Trường hợp thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện biện pháp cưỡng chế, ngân hàng thương mại còn phải cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư và số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của những thông tin vừa nêu.
Khai sai số tiền mang khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu
Nghị định 128/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực từ 10-12, quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Nghị định quy định cụ thể các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định. Cụ thể, phạt 1 - 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 5 - 10 triệu đồng; phạt 5 - 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 30 - dưới 70 triệu đồng; phạt 15 - 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị 70 - dưới 100 triệu đồng; phạt từ 30 - 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Những đối tượng cụ thể phải kê khai tài sản hàng năm
Có hiệu lực từ 20-12, Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đề cập đến việc xử phạt hành vi kê khai không trung thực.
Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.
Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ sẽ không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.
Ngoài ra, người kê khai không trung thực có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.
Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau hai lần được đôn đốc bằng văn bản thì có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.
Bên cạnh đó, Nghị định 133/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập... cũng có hiệu lực từ tháng 12 này.
Người lao động tố cáo không bị trả thù, trù dập
Tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động tố cáo được người sử dụng lao động đảm bảo:
- Không bị phân biệt đối xử về việc làm; không bị trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người tố cáo;
- Người sử dụng lao động phải thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người tố cáo là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền…
Trong đó, người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động…
2 trường hợp lập biên bản hoãn tử hình bằng tiêm thuốc độc
Nội dung này được ban hành tại Thông tư liên tịch số 02/2020 về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo đó, khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch này nêu rõ:
Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 81 của Luật Thi hành án hình sự trong các trường hợp sau:
- Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện;
- Trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng; không xác định được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được.
Khi đó, Hội đồng thi hành án tử hình phải lập biên bản ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm thi hành án; họ, tên, chức vụ của thành viên Hội đồng; lý do hoãn thi hành án.
Biên bản hoãn thi hành án phải được tất cả các thành viên Hội đồng ký, lưu hồ sơ thi hành án tử hình và báo cáo Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu…
Thành lập quỹ từ thiện phải có điều lệ hoạt động
Hướng dẫn Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 4/2020/TT-BNV.
Theo đó, hồ sơ thông báo việc thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ gồm:
- Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động;
- Bản sao các tài liệu: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.
Trong khi trước đây, Điều 3 Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định các nội dung sau:
- Tên pháp nhân;
- Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân;
- Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân;
- Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính);
- Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).
Như vậy, Thông tư mới đã bổ sung thêm các loại giấy tờ gồm bản sao Giấy phép hoạt động, điều lệ và không còn bắt buộc có các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính, phạm vi, lĩnh vực hoạt động pháp nhân….
Quản lý thị trường kiểm tra không cản trở cá nhân kinh doanh
Một trong những nguyên tắc hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được Bộ Công Thương nêu tại Thông tư 27/2020/TT-BCT. Cụ thể, Điều 3 Thông tư này nêu rõ các nguyên tắc hoạt động của quản lý thị trường gồm:
- Có căn cứ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, không phân biệt đối xử, không làm cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
- Tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Quản lý thị trường và quy định tại Thông tư này;
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin khi kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phải bảo đảm an ninh, an toàn, tiết kiệm và có hiệu quả.
Giảng viên đại học công lập hưởng lương đến 11,9 triệu đồng/tháng
Thông tư 40/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập được ban hành 26/10 và có hiệu lực vào 12/12. Trong đó, Thông tư hướng dẫn giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8,0. Lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu/tháng nên mức lương là 9,2-11,92 triệu đồng/tháng.

Nguồn: VITIC