Bộ Tiêu chí gồm 08 tiêu chí sau đây: Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc; Tiếp đón, phân loại và sàng lọc người đến khám; Tuân thủ đeo khẩu trang; Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh; Cơ sở vật chất phòng khám; Dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh; Theo dõi sức khỏe nhân viên y tế.
Bên cạnh đó, phòng khám xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng. Trong trường hợp có nguy có dịch bệnh tại cộng đồng hoặc sau khi phòng khám thực hiện cải tiến khắc phục các nguy cơ mắc an toàn, phòng khám cần tiến hành đánh giá lại ngay.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC