Theo quy định mới, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu phí chuyển tiền ra nước ngoài bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) với mức phí bằng 0,15% số tiền chuyển đi (Tối thiểu 2 EUR/món; Tối đa 200 EUR/món). Bên cạnh đó, phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) là 0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 EUR/món; Tối đa 100 EUR/món). Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên mức phí chuyển tiền ra nước ngoài và phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) như quy định cũ.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng bổ sung quy định về phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và mức phí quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.
Thông tư này:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2013/TT-NHNN
- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 38/2018/TT-NHNN.

Nguồn: VITIC