Tối 15/9, Market Vectors bất ngờ thông báo sẽ không đưa cổ phiếu BID vào danh mục Market Vectors Vietnam Index. Việc chỉnh sửa danh mục sau khi thông báo chính thức không phải là chuyện lạ đối với Market Vectors, tuy nhiên đây là lần đầu tiên xảy ra đối với rổ chỉ số của Việt Nam.

Với việc không thêm BID, nhiều cổ phiếu khác sẽ tăng tỷ trọng. Quỹ Market Vectors Vietnam ETF ngoài việc mua NT2 và bán DRC sẽ có nhiều giao dịch lớn tại các mã khác.

Về chiều mua, theo tính toán, VNM ETF sẽ mua khoảng 15,25 triệu cổ phiếu NT2 để đưa tỷ trọng cổ phiếu này lên 4,06%. Cổ phiếu được mua số lượng lớn khác là HAG với khoảng 6,1 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu sẽ được mua trên 1 triệu đơn vị là STB (1,92 triệu cổ phiếu), FLC (1,2 triệu cổ phiếu), SHB (1,6 triệu cổ phiếu) và KDC (1,65 triệu cổ phiếu).

Về chiều bán, VNM ETF sẽ bán 1,68 triệu cổ phiếu DRC để loại mã này ra khỏi danh mục.

VCG là mã có tỷ trọng giảm mạnh nhất và dự đoán VNM ETF sẽ bán 9,7 triệu cổ phiếu VCG. Ngoài ra, do tỷ trọng VIC lên tới 9,47% nên cổ phiếu này sẽ bị bán khoảng 3,3 triệu cổ phiếu; VCB bị bán 1,44 triệu cổ phiếu.

BVH và DPM sẽ bán khoảng gần 1 triệu cổ phiếu.

 

Minh Quân