XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Dệt may

Xuất khẩu xơ, sợi tăng tháng thứ 5 liên tiếp

Vinanet -Kết thúc tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 123,9 nghìn tấn xơ sợi dệt các loại, đạt 333,8 triệu USD, tăng 57,08% về lượng và 63,19% về kim ngạch so với tháng 1/2017 và tăng 1,6%; 2,0% so với tháng 12/2017 – đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp.

09:21 | 23/02/2018

Trung Quốc – thị trường chủ yếu cung cấp nguyên phụ liệu dệt may cho Việt Nam

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 12/2017 đạt  416,09 triệu USD, giảm 9,1% so với tháng 11/2017. Tính chung cả năm 2017, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước đạt gần 5,42 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2016.

15:40 | 05/02/2018

Hàng dệt may chiếm trên 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2017 hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài tăng 9,3% về kim ngạch so với năm 2016, đạt 26,04 tỷ USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Riêng tháng 12/2017 xuất khẩu tăng 14,4% so với tháng 11/2017, đạt 2,48 tỷ USD.

09:11 | 01/02/2018

Dệt may năm 2018: Mục tiêu xuất khẩu 34 tỷ USD

Vinanet - Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, nhưng với quyết tâm cao, ngành dệt may đã từng bước ổn định, vượt qua thách thức, đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức tăng trưởng 10,23% với kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt hơn 31 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra.

08:00 | 19/01/2018

Tận dụng cơ hội từ các FTA: Phát huy lợi thế ngành dệt may

Vinanet - Với trên 6.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 15% tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) cả nước năm 2017, ngành dệt may Việt Nam đã và đang giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc tận dụng cơ hội từ các FTA là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

22:20 | 18/01/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác