Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà thảo mộc&

BAO

2

HO CHI MINH

FOB

BỘ GOLF

DOI

200

NULL

FOB

Chè xanh Việt Nam 905 bao ( 35 kg/bao). Hàng mới 100%&VN

KG

1.5

GREEN PORT (HP)

FOB

Chè đen OP đóng bao: gồm 625 bao, 25 kg/ bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100%&VN

KG

2.29

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen PD, hàng đóng trong bao Kraft, đóng đồng nhất 62 kg/bao. Mới 100%

KG

1.35

CANG HAI AN

FOB

Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1.55

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC