Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Trà lipton chanh (30 hộp/thùng) - hàng mới 100%&VN

USD

44,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

đồ dùng nhà bếp

BO

15

NULL

FOB

Trà nhãn hiệu FARMER TEA - Milk Oolong ( 5g gói ),hàng mới 100%&VN

BAO

3,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CHÈ NHÀI ( HÀNG MỚI 100%)&VN

KG

3,02

DINH VU NAM HAI

FOB

Chè đen BOPF(50Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,5

PTSC DINH VU

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,55

TAN CANG HAI PHONG

FOB

Nguồn: VITIC