Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50Kgs Net/Bao&VN

TAN

483

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao, cả bì 50.12 kg/bao&VN

TAN

485

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao. 1% bao rỗng dự phòng. Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

455,73

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm. Đóng đồng nhất trong bao PP đơn, 50kg tịnh/bao. Giao hàng bằng tàu (kèm 2% bao rỗng cấp miễn phí) &VN

TAN

435

UNKNOWN

FOB

Gạo 5 % tấm (Vietnam long grain fragrant rice (ST21) 5 % broken , bao PP 50 kg/ bao)&VN

TAN

660

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gao trang hat dai Viet Nam 15% tam; 164,000 bao; dong dong nhat trong bao 25kg; ca bi 25.08kg/bao; 2% bao rong giao kem&VN

TAN

408

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 15% tấm, hàng đóng đồng nhất bao PP 25KG, marking SUNRISE AAA. Xuất kèm 1% bao rỗng dự phòng.&VN

TAN

409

CANG MY THOI (AG)

FOB

GẠO JASMINE VIỆT NAM 100% TẤM. ĐÓNG HÀNG LOẠI BAO 50KG/BAO.&VN

TAN

376,2

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

TẤM THƠM JASMINE VIỆT NAM ( ĐÓNG BAO PP 50 KG, NHÃN BAO: MALAYSIA, MAY CHỈ VÀNG 2 ĐƯỜNG)&VN

TAN

395

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng 5% tấm (60 % Japonica, 40% hạt ngắn), xuất xứ Việt Nam, 20 kg bao net ( 1 kg x 20 bao), 20.235 kg bao gross&VN

KG

0,6085

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC