Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

 

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt đều nhân (w320)

KG

11,1993

United States of America

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

11023,62

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều nhân WW240 (đã bóc vỏ và sấy khô)

TAN

11573,63

Armenia

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,85

China

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại W320

KG

11,5741

Singapore

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN W240&VN

KG

12,25

Lebanon

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

5,05

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,2159

Canada

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều nhân sấy có muối PREMIUM (W240/W320 x 450gr, 30 hủ). Hàng mới 100% SXVN&VN

BAO

6,62

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên muối W240 (túi 10kg)

KG

12,14

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

36,8778

United States of America

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1.1kg

KG

14,5455

China

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

9,0388

Singapore

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều chiên không muối 8 hũ x 1kg

KG

13,25

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC