Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

HAT DIEU NHAN TIET TRUNG LOAI PST-W320&VN

KG

9,7002

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,582

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WW320&VN

KG

10,9127

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

LBS

4,8

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

12,9405

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,9635

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều sấy không muối 30 gói x 270g&VN

KG

12,963

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang loại RLP&VN

KG

7,4956

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 12góix85g

KG

13,7255

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang - Organic cashew kernels W320 Roasted, 11.34kg/2 bag, hàng mới 100% &VN

KG

13,399

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

106,8605

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC