Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,69

+0,27

+0,45%

Dầu Brent giao ngay

67,25

+0,38

+0,57%

Xăng dầu (Uscent/gal)           

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

180,20

+0,62

+0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,70

+1,89

+0,91%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,05

+0,10

+3,42%