Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,85

+0,22

+0,36%

Dầu Brent giao ngay

67,89

+0,05

+0,07%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

+0,02

+0,63%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

180,29

+0,55

+0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,00

-0,80

-0,38%