Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,69

+0,25

+0,41%

Dầu Brent giao ngay

67,84

+0,22

+0,33%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

+0,04

+1,50%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,91

+0,33

+0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,09

+0,22

+0,11%