Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,58

+0,01

+0,02%

Dầu Brent giao ngay

69,14

-0,06

-0,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

183,40

+0,13

+0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,12

+0,05

+0,02%