Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,27

-0,90

-1,23%

Dầu Brent giao ngay

82,13

-0,96

-1,16%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,25

-0,03

-1,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

199,32

-2,72

-1,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

237,97

-1,52

-0,63%