Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,70

+0,06

+0,09%

Dầu Brent giao ngay

76,67

-0,07

-0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

-0,01

-0,30%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,23

-0,29

-0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

218,25

-0,26

-0,12%