Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,42

-0,04

-0,09%

Dầu Brent giao ngay

46,92

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

144,36

+0,79

+0,55%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

141,67

+0,21

+0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

32,680,00

+400,00

+1,24%

Nguồn: Bloomberg.com