Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,73

+0,17

+0,30%

Dầu Brent giao ngay

63,87

+0,07

+0,11%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

170,36

+0,70

+0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,25

+0,26

+0,13%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,05

+1,71%

Nguồn: Bloomberg.com