Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

58,05

-0,04

-0,07%

Dầu Brent giao ngay

64,48

-0,08

-0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

173,67

+0,14

+0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,33

-0,09

-0,05%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,66

+0,02

+0,83%

Nguồn: Bloomberg.com