Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

43,53

+0,02

+0,05%

Dầu Brent giao ngay

46,01

-0,01

-0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,68

+0,28

+0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

139,60

+0,11

+0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

-0,01

-0,38%

Nguồn: Bloomberg.com