Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,53

+0,16

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

68,71

+0,10

+0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,26

+0,07

+2,26%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

187,33

+0,97

+0,52%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

206,03

+0,19

+0,09%