Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,19

+0,58

+0,88%

Dầu Brent giao ngay

70,87

+0,34

+0,48%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,46

-0,05

-1,31%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

192,60

+0,96

+0,50%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

211,53

+0,92

+0,44%