Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,83

+0,27

+0,52%

Dầu Brent giao ngay

60,56

+0,35

+0,58%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,24

-0,02

-0,52%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

143,70

+1,62

+1,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,37

+0,77

+0,41%